Jouw boeking

Jouw boeking is leeg.  Heb je al eerder bij ons geboekt? Ga naar onze inlogpagina om je boeking te bekijken.

Algemene Voorwaarden

ONZE MISSIE 
• Jij bent belangrijk voor ons. Daarom bieden wij een platform met accommodaties, toegangskaarten en vervoer voor jouw favoriete concert.
• We tonen accommodaties in de buurt van jouw concert, van een luxe hotel, tot hostel, B&B etc.
• We faciliteren de betaling van overnachtingen, extra’s, toegangskaarten en aanverwante diensten.
• We helpen je 24/7. Onze klantenservice staat altijd voor je klaar via info@mijnconcert.nl of 06 52 382 382.
• We hebben een duidelijke website met de best beschikbare prijzen.

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden – die tussentijds kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die (direct of indirect) online, via mobiel, e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken via het platform, geef je aan dat je onze algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) hebt gelezen, begrepen hebt en hiermee akkoord gaat. 

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de door ons aangeboden online reservering service (inclusief het faciliteren van de betalingsservice) op deze pagina’s en via de website zijn eigendom van, worden beheerd en aangeboden door Eventagent B.V. en worden alleen aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel (B2C) gebruik.
?
Onze relatie met reis aanbieders is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die de (B2B) commerciële relatie bepaalt die we hebben met elk van deze reis aanbieders. Iedere reis aanbieder handelt op een professionele manier vis-à-vis Eventagent B.V. tijdens het beschikbaar maken van het product en/of de dienst (zowel voor business-to-business (‘B2B’) als voor business-to-consumer (‘B2C’) relaties). Belangrijk is er rekening mee te houden dat reis aanbieders – naast de voorwaarden en de kleine lettertjes zoals vermeld op de website - hun eigen algemene voorwaarden (aangaande levering, verscheping, transport, gebruik) kunnen hebben.

Definities
MIJNCONCERT.NL, een handelsnaam van EventAgent B.V., is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, en heeft haar kantoor aan de Rading 10/12, 1231 KA Loosdrecht, Nederland. 
  • “Platform” houdt in de (mobiele) website waar de reisservice beschikbaar wordt gesteld. Het platform is eigendom van EventAgent die de site beheert, onderhoudt en/of host.
  • “Reis” houdt in de verschillende reisproducten en -diensten die kunnen worden besteld, verworven, gekocht, aangeschaft, betaald, verhuurd, aangeboden en/of gereserveerd door jou van de ‘reis aanbieder’.
  • “Reis aanbieder” houdt in de professionele aanbieder van de accommodatie (bijv. hotel, motel, appartement, bed & breakfast), attracties (bijv. sightseeing tours), vervoer aanbieder (bijv. autoverhuur, treinreizen, ritten per spoor, luchthaven, touringcars, transfers), touroperators, reisverzekeringen en alle andere reizen of aanverwante producten of diensten die beschikbaar zijn voor de reservering op het platform.
  • "Reisservice" houdt in de online aankoop, bestelling, (gefaciliteerde) betaling of reservering service zoals aangeboden door EventAgent met betrekking tot diverse producten en diensten die beschikbaar worden gesteld door reis aanbieders op het platform.
  • "Reservering" houdt in de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een reis.

1. Onze service 
Via het Platform biedt EventAgent B.V. een online platform aan waar reis aanbieders hun producten en diensten kunnen aanbieden, adverteren, verhandelen, verkopen en/of promoten (voor zover van toepassing) en waar relevante bezoekers van het platform kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een bestelling kunnen doen, kunnen reserveren of een aankoop of betaling kunnen doen (te weten de reisservice). Door de reisservice te gebruiken (bijv. door het maken van een reservering via de reisservice) ga je een (contractueel bindende) relatie aan met de relevante reis aanbieder(s) bij wie je reserveert of een product of dienst afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat je jouw reservering hebt gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen jou en de reis aanbieder; wij sturen de gegevens van jouw reservering naar de betreffende reis aanbieder(s) en wij sturen jou een bevestigingsmail voor, en ten behoeve van, de reis aanbieder. EventAgent doet niet aan het (her)verkopen, verhuren, aanbieden van (reis)producten of -diensten. 

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze reisservice is gebaseerd op de informatie die de reis aanbieders ons verschaffen. De reis aanbieders die hun reis op het platform adverteren en promoten, krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden en andere relevante informatie die op ons platform wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze reisservice, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke reis aanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden) die op ons platform wordt getoond. Ons platform is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige reis aanbieder (of zijn faciliteiten, locatie, voertuigen hoofd- of nevenproducten of diensten) die beschikbaar wordt gesteld.

Onze reisservice wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, reserveringen, tickets, producten of diensten dan ook die op ons platform worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Prijzen
De prijzen die worden aangeboden door de reis aanbieders zijn zeer concurrerend. Alle prijzen voor je reis worden getoond inclusief btw/omzetbelasting (behoudens wijziging van dergelijke belastingen) en toeslagen, behalve als dit anders staat vermeld op ons platform of in de bevestigingsmail. Ticketprijzen gelden per persoon en zijn afhankelijk van geldigheid of vervaldatum zoals aangegeven op het ticket.  

De door EventAgent getoonde tarieven zijn door de reis aanbieder beschikbaar gestelde non-refundable tarieven deze tarieven zijn niet-annuleerbaar en niet-terugbetaalbaar. Lees de relevante product-, service- en reserveringsvoorwaarden aandachtig door voordat je een reservering maakt. Controleer de (reserverings)gegevens van je gekozen product of dienst uitvoerig voordat je de reservering maakt.

3. Privacy en cookies?
EventAgent respecteert jouw privacy. Kijk op ons privacy en cookies beleid voor meer informatie.

4. Creditcard of betalen via PayPal
EventAgent zal nooit als verkoper handelen of fungeren. De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij en wordt rechtstreeks van je creditcard/debetkaart of PayPal naar de bankrekening van de accommodatie verstrekker overgemaakt.  
Elke door onze gefaciliteerde betaling aan de reis aanbieder zal in elk geval een betaling vormen van (een deel van) de boekingsprijs die door jou voor het betreffende product of de dienst in de eindafrekening (bevrijdende betaling) van een dergelijke (gedeeltelijke) opeisbare prijs, en je kunt deze betaalde gelden niet terugvorderen.

Je kunt EventAgent niet aansprakelijk of verantwoordelijk houden voor het (geautoriseerd, (vermeend) ongeautoriseerd of verkeerd) belasten en geen enkel bedrag storneren of terugeisen voor het geldig of geautoriseerd belasten van jouw creditcard door de reis aanbieder (inclusief voor vooruitbetaalde tarieven, no-shows en belastbare annuleringen).

In het geval van creditcardfraude of ongeautoriseerd gebruik van je creditcard door derde partijen, dragen de meeste creditcardmaatschappijen het risico en betalen zij alle kosten die resulteren uit dergelijk misbruik: dit is soms onderhevig aan een eigen risico (meestal € 50 of het equivalent in een lokale munteenheid)). In het geval dat jouw creditcardmaatschappij of bank je dit eigen risico in rekening brengt vanwege ongeautoriseerde transacties als gevolg van een op ons platform gemaakte reservering, betalen wij je dit eigen risico, tot een verzamelbedrag van € 50 of het equivalent in een lokale munteenheid. Om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling, moet je deze fraude melden bij jouw creditcard verstrekker (in overeenstemming met hun rapportage richtlijnen en -procedures) en mail ons onmiddellijk op info@mijnconcert.nl. Vermeld 'creditcardfraude' in het onderwerp en verstrek jouw bewijs van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij). Deze schadeloosstelling geldt alleen voor creditcard reserveringen die zijn gemaakt via de veilige server van EventAgent en waarbij het ongeautoriseerde gebruik van jouw creditcard resulteerde door verzuim of nalatigheid van EventAgent en jou geen blaam treft tijdens het gebruiken van onze veilige server.

5. Vooruitbetaling en annulering 
Door het maken van een reservering met een reis aanbieder, ga je akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van die reis aanbieder, en alle aanvullende (leverings-)voorwaarden van de reisaanbieder die van toepassing kunnen zijn op jouw reservering of jouw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de reis aanbieder, weergegeven op ons platform en de van toepassing zijnde huisregels van de leverancier), inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de reisaanbieder. De voorwaarden voor levering, aankoop, gebruik en vervoer kunnen worden verkregen bij de desbetreffende reisaanbieder. De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elke reis aanbieder zijn beschikbaar op ons platform op de informatiepagina's van de reis aanbieder, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail of op het ticket (indien van toepassing).??Houd er rekening mee dat bepaalde tarieven, toeslagen of speciale aanbiedingen niet gewijzigd, terugbetaald of geannuleerd kunnen worden. De reisaanbieder kan in het geval van een no-show of annulering de van toepassing zijnde toeristenbelasting in rekening brengen. Gelieve voordat je reserveert de (reserverings-)gegevens van het product of de dienst van jouw keuze aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante verval- of betaaldatum die overeenkomt met de betaalvoorwaarden van de reis aanbieder en de reservering. De voorwaarden betreffende annulering en vooruitbetaling kunnen per segment, product of dienst van elke reis verschillen. Wij verzoeken je om de kleine lettertjes zorgvuldig te lezen (onder het type reis of onderaan de pagina van de reis aanbieder op ons platform) en ook de belangrijke informatie in jouw reserveringsbevestiging, want hierin kunnen aanvullende voorwaarden staan die door de reis aanbieder toegepast kunnen worden (bijv. met betrekking tot leeftijden van de gasten, borg, niet-restitueerbare tarieven/extra toeslagen bij groepsboekingen, extra bedden/geen gratis ontbijt, toelating van huisdieren, geaccepteerde creditcards). Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op jouw kaart zijn voor jouw eigen rekening en is op eigen risico. Je hebt geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruit betaald bedrag, tenzij de reisaanbieder akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annulering voorwaarden.

Voor het bekijken, wijzigen van je reservering verwijzen je naar de bevestigingsmail, waarin de relevante instructies staan.

Als je een late of vertraagde aankomst hebt op de incheck datum of de volgende dag pas aankomt, zorg er dan voor dat je dit (tijdig/direct) communiceert met de reisaanbieder, zodat zij weten hoe laat ze je kunnen verwachten en je een annulering van jouw reservering of kosten voor een no-show voorkomt. Onze klantenservice kan je assisteren met het op de hoogte stellen van de reis aanbieder. EventAgent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de gevolgen van jouw verlate aankomst of annulering of door de reis aanbieder.

6. Correspondentie en communicatie 
Door het voltooien van een reservering stem je ermee in dat je (i) een e-mail toegezonden krijgt kort voor jouw aankomstdatum, met informatie over jouw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen die relevant zijn voor jouw reis (reservering) en jouw bestemming, (ii) kort na aankomst een e-mail toegezonden kunt krijgen om (jouw ervaring met) de reis aanbieder en de reisservice te beoordelen, en (iii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na jouw verblijf in de accommodatie waarin je wordt uitgenodigd om het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen. Bekijk ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe we contact met je op kunnen nemen. 

EventAgent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de reis aanbieder op of via zijn platform. Je kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de reisaanbieder, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. EventAgent kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de reis aanbieder.
Om je reisreservering naar behoren te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dien je een juist e-mailadres te gebruiken. EventAgent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers (en hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

Iedere eis jegens of klacht gericht tegen EventAgent met betrekking tot de reisservice dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van het product of de service (bijv. uitcheck datum). Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.

EventAgent boekers (in de Europese Economische Ruimte): raden we aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door contact op te nemen met onze klantenservice. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je klacht kenbaar te maken via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

7. Disclaimer
Alle events en concerten aangeboden op EventAgent worden georganiseerd voor rekening en op risico van event/concert organisaties. De algemene voorwaarden van het event of concert zijn van toepassing op de toegangsbewijzen. EventAgent B.V. is niet aansprakelijk met betrekking tot het verblijf van de bezoeker bij of op een event of concert of bij een annulering en/of wijziging van een event of concert. Elke eventuele schade die zich voor tijdens of na een event of concert of als gevolg van de annulering en/of wijziging van een event of concert, moet daarom worden teruggevorderd bij de event of concert organisatie. EventAgent is hier nadrukkelijk niet voor verantwoordelijk.  

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en voor zover wettelijk toegelaten, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door jou opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een maximaal bedrag van de totale kosten van jouw reisreservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

EventAgent B.V., haar directeuren, werknemers, geaffilieerde bedrijven, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de reis aanbieder die via ons platform beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de reis aanbieder of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door jou geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van ons platform, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door jou zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de reis aanbieder of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeuren, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief elke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

EventAgent is niet verantwoordelijk (en wendt alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid, de geschiktheid en de gepaste openbaarmaking van de reis en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht, hetzij impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende reisaanbieder als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de reis op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de reisaanbieder). EventAgent is geen (weder)verkoper van de reis. Klachten of claims met betrekking tot de reis (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken van klanten) moeten worden behandeld door de reisaanbieder. EventAgent is niet verantwoordelijk voor en wendt elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product)aansprakelijkheden.

Je gaat er mee akkoord dat de reisaanbieder te allen tijde verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over het totaalbedrag van de (reis)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de reisaanbieder kosten in rekening heeft gebracht) voor je reis, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de (reis)prijs faciliteren. EventAgent is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de (reis)prijs aan de relevante belastingautoriteiten. EventAgent zal nooit als verkoper voor welk(e) product of dienst op het platform dan ook handelen of fungeren.

8. Intellectuele eigendomsrechten 
De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van EventAgent B.V., haar reisaanbieders of providers. 

EventAgent behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van en de ‘look and feel’ inclusief infrastructuur van) het platform waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten). Je hebt geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting
Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn onderhavig aan het Nederlands recht. Niettegenstaande de voorgaande rechtskeuze kan een natuurlijk persoon die onze diensten gebruikt voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna ook aangeduid als "consument") zich beroepen op de dwingende bepalingen van de wet van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (d.w.z. bepalingen die, in overeenstemming met de rechtskeuze regels van dat land, toegepast moeten worden, ongeacht deze rechtskeuzeclausule; hierna: Dwingende Bepalingen). Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland. Niettegenstaande de voorgaande jurisdictieclausule, kan een consument ook een vordering instellen met betrekking tot de handhaving van relevante toepasselijke Dwingende Bepalingen bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is, en tegen een consument kan alleen een vordering worden ingesteld bij de rechtbanken van het land waar hij woonachtig is. Voor consumenten (in de Europese Economische Ruimte): EventAgent adviseert je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze klantenservice. Als je klacht niet wordt opgelost, kunt je de klacht neerleggen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. 

De originele Nederlandse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaling hiervan geldt de Nederlandse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. Je kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

10. Over EventAgent
De reisservice wordt verzorgd door EventAgent B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht en met haar kantoor aan de Rading 10/12, 1231KA Loosdrecht. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57524068. Ons BTW-nummer is NL852619091B01. 

Door Mijn Concert te bezoeken, stem je in met het gebruik van cookies.