Jouw boeking

Jouw boeking is leeg.††Heb je al eerder bij ons geboekt? Ga naar onze inlogpagina om je boeking te bekijken.

Disclaimer

Zorgvuldig
MijnConcert stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website betrouwbaar en actueel is. Het is desondanks mogelijk dat de aangeboden informatie fouten bevat en / of onvolledig is. MijnConcert kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke vergissingen en typografische en invoerfouten.

Kwalificaties
MijnConcert behoudt zich het recht voor om de prijzen en pakketten te wijzigen zonder toestemming van de bezoeker en om wijzigingen aan te brengen aan de website als een situatie dit vereist. Alle reisinformatie kan tussentijds worden gewijzigd.

Elektronische communicatie en bewijs
MijnConcert is niet aansprakelijk voor enig misverstand, verminking, vertraging of niet-correcte overdracht van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in de transacties tussen de bezoeker en MijnConcert (of tussen MijnConcert en betrokken derden door de bezoeker), tenzij en alleen voor zover sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van MijnConcert.

Publicatie
De foto's op de site van MijnConcert worden beschikbaar gesteld door de aanbieders van de accommodatie, de plaatselijke VVV-kantoren en een aantal (professionele) fotografen. De foto's van de accommodatie zijn alleen bedoeld om een ??idee te geven. Omdat niet elke hotelkamer hetzelfde is, is het mogelijk dat de op locatie ontvangen accommodatie anders is dan de foto. MijnConcert kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor duidelijke drukfouten.

Auteursrechten
Copyright 2018 MijnConcert. Niets op deze website mag worden gekopieerd, gedupliceerd en / of gepubliceerd door middel van afdrukken, fotokopiŽren, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnConcert.

Door Mijn Concert te bezoeken, stem je in met het gebruik van cookies.